Gör en behovsanalys

Vi hjälper dig att välja rätt backuplösning!

Svara på dessa tre frågor så får du ett förslag på vilket av de tre grundpaketen vi tror passar bäst för din verksamhet. Med paketet som bas skräddarsyr vi sedan lösningen så att den blir optimal för dig.

  • Klicka och dra åt höger så ändras värdena.
  • Klicka på frågetecknet efter respektive enhet för en förklaring av vad valt värde innebär.
Fält markerade med en * är tvingande

Icke kritiskt:
Avbrott märks inte de första dygnen.

Standard:
Avbrott är irriterande men går att leva med

Affärskritiskt:
Avbrott försvårar arbetet kraftigt, försenar leveranser, orsakar klagomål från kunder etc.

Verksamhetskritiskt:
Avbrott innebär en direkt förlust av pengar som inte går att ta igen, tappade kunder etc.

5 dagar, mycket längre tid än normalt, endast förändrat data lagras

48 timmar, längre tid än normalt, endast förändrat data lagras

24 timmar, längre tid än normalt, endast förändrat data lagras

12 timmar, normal tid mellan backuper, endast förändrat data lagras

8 timmar, normal tid mellan backuper, endast förändrat data lagras

4 timmar, täta backuper även om endast förändrat data lagras

1 timme,  mycket täta backuper även om endast förändrat data lagras

5 dagar, lägre krav på tillgänglighet än normalt

48 timmar, normala krav på tillgänglighet

24 timmar, normala krav på tillgänglighet,  lokal datalagring behövs vid stora datamängder

12 timmar, höga krav på tillgänglighet,  lokal datalagring behövs förmodligen

8 timmar, höga krav på tillgänglighet, förutsätter lokal datalagring eller små filer

4 timmar, mycket höga krav på tillgänglighet, förutsätter lokal datalagring eller små filer

1 timme,  mycket höga krav på tillgänglighet, förutsätter lokal datalagring eller små filer

Ditt resultat: 0 Poäng

0-50 p: Småföretag

60-90 p: Medelstora

100-230 p: Enterprise

 

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så fort vi kan!