Gör en behovsanalys

Vi hjälper dig att välja rätt backuplösning!

Svara på dessa tre frågor så får du ett förslag på vilket av de tre grundpaketen vi tror passar bäst för din verksamhet. Med paketet som bas skräddarsyr vi sedan lösningen så att den blir optimal för dig.

  • Klicka och dra åt höger så ändras värdena.
  • Klicka på frågetecknet efter respektive enhet för en förklaring av vad valt värde innebär.