Agera Strategiskt

Vår erfarenhet av liknande uppdrag kan ha en avgörande betydelse för hur framgångsrikt ditt projekt blir.

Dagens alltmer dynamiska affärsvärld och snabba tekniska utveckling ställer höga krav på organisationers förmåga att agera strategiskt och använda IT för utveckling av nya affärsmöjligheter.

Samtidigt ökar kraven på att systemen skyddas mot intrång och avbrott i takt med att verksamheten blir allt mer beroende av IT.

Pareras seniora team har erfarenhet av ett antal riktigt stora projekt som har handlat om att effektivisera IT (Skatteverket), skydda sig mot katastrofer (SVT och SEB) eller livcykelhantera sin IT via upphandling av nya system (Skanska och Axfood).

Upphandling

”Allt börjar med en genomarbetad kravspecifikation” – Vi ser till att behovsbilden dokumenteras och baserar offertförfrågan på den.

”Se till att jämföra äpplen med äpplen” – När svaren kommer in normerar vi offerterna för att de skall kunna jämföras rättvist.

”Fokus på implementation” – Vår erfarenhet säger oss att den grupp som ansvarat för upphandlingen också bör vara med under installationsfasen för att säkerställa att allt blir enligt överenskommelse.

Anlitar du oss för att projektleda din upphandling törs vi lova att inbjudna leverantörer nickar igenkännande när dom träffar oss. Samtidigt har vi hela tiden fokus på vår uppdragsgivares bästa och att vara strikt neutrala utan preferenser för vissa leverantörer är helt självklart.

IT Ekonomi

Vad har vi för IT-kostnader i dag och får vi valuta för våra pengar?

Vi inventerar IT-systemen och tar fram de faktiska kostnaderna för dom. Dessa kostnader jämförs sedan mot branschstandard.

När den faktiska kostnaden är presenterad blir andra beslut lättare att ta, oavsett om det handlar om nyanskaffning, outsourcing eller molntjänster.

Att lyckas med detta är inte så enkelt som det kan verka. Det krävs erfarenhet kombinerat med en djup förståelse för hur IT-branschen tar betalt för sina tjänster, speciellt när det gäller underhåll och licensfrågor.

Riskanalys (BIA)

Hur påverkas vi av att IT systemen inte fungerar ? En väl genomförd Riskanalys är en förutsättning för att man skall kunna införa ett verksamhetsanpassat skydd mot driftstörningar.

Vi har lärt oss hur viktigt det är att kunna sätta ett pris på systemens tillgänglighet. Alla vill vi ju att IT skall fungera helt utan avbrott men till vilket pris? Svaret på den frågan varierar mellan olika system och att skapa en IT-miljö med maximal tillgänglighet för allt brukar vara mycket dyrt, tekniskt svårt att genomföra och faktiskt helt onödigt!

Anlitar du oss så kan du vara trygg med att konsulten har lång erfarenhet av riskanalyser och arbetar enligt en beprövad metodik baserad på Best Practices.