Möt framtidens kapacitetsbehov

Vi hjälper dig säkerställa att din miljö är uppsatt enligt Best Practises och är rätt belastad.

Vi genomlyser hela eller delar av din IT-infrastruktur för att ta kontrollera att systemen är konfigurerade och underhållna enligt branschstandard (Best Practice) och levererar som de ska.

Vi har verktygen och den erfarenhet som behövs för att göra detta på ett korrekt sätt och som resultat får du förslag på möjliga förbättringar och ett kvitto på att systemen inte är drabbade av säkerhetsrisker via eftersatt underhåll (patchning).