Framgångsrik migrering från Microsoft Exchange till Office 365

Översikt

Den här tjänsten säkerställer en framgångsrik migrering från Exchange till Office 365 på ett beprövat och strukturerat sätt. Migreringen planeras och utförs med hjälp av metoder och erfarenheter från ett stort antal liknande uppdrag som Parera har levererat.

Vi har erfarenhet av både stora och små projekt när det gäller att migrera till Office 365. Vi är gärna delaktiga i hela processen, från inledande diskussioner och presentation av ett business case via design och projektledning till själva migreringsarbetet.

Självklart erbjuder vi även full support på Office 365 via FJÄRRDRIFT ®

Fördelar

Tillgång till Pareras omfattande kunskap om ingående produkter och praktiska erfarenheter från tidigare migreringsprojekt. Minskad risk för driftstörningar under uppsättningen av den nya miljön. Tillgång till extra resurser för att kunna genomföra flyttmomenten parallellt med ordinarie driftverksamhet.

Omfattning

  • Migrering av användarnas e-postkonton och information.
  • Migrering av gemensamma kalendrar och adresslistor.
  • Framtagning av plan för gemensamma mappar (Public Folders)
  • Faktiskt antal e-postkonton som kan flyttas per dag beror på faktorer såsom tillgänglighet och datamängder etc