Katastrofsäkra din IT-miljö

Att dubblera produktionssystemen och spegla datat klarar de flesta, men att noga anpassa lösningen efter den skada man riskerar i händelse av olika typer av katastrofer, det är där svårigheten ligger.

Få andra skandinaviska konsultföretag har arbetat med så stora projekt inom katastrofsäkring

Efter att ha katastrofsäkrat TV-sändningarna på uppdrag av SVT, mail och file hos SEB samt moderniserat lagringsystemen på Skatteverket anser vi oss ha belägg för det påståendet! Erfarenheten och kunskapen från dessa projekt har vi med oss i vardagen som även handlar om system anpassade för små och medelstora företag.

Vi hjälper er med,

Riskanalys (BIA)

Hur påverkas vi av att IT systemen inte fungerar ? En väl genomförd Riskanalys är en förutsättning för att man skall kunna införa ett verksamhetsanpassat skydd mot driftstörningar.

Vi har lärt oss hur viktigt det är att kunna sätta ett pris på systemens tillgänglighet. Alla vill vi ju att IT skall fungera helt utan avbrott men till vilket pris? Svaret på den frågan varierar mellan olika system och att skapa en IT-miljö med maximal tillgänglighet för allt brukar vara mycket dyrt, tekniskt svårt att genomföra och faktiskt helt onödigt!

Anlitar du oss så kan du vara trygg med att konsulten har lång erfarenhet av riskanalyser och arbetar enligt en beprövad metodik baserad på Best Practices.

Insamlingen av fakta sker normalt genom  att  systemägarna intervjuas vilket säkerställer att hela organisationen känner sig delaktiga och kan stå för resultat och slutsatser.

Resultatet av riskanalysen sammanställs i en rapport som klart och tydligt beskriver konsekvenserna av ett stillestånd uppdelad per applikation/system.

Design

Visar resutatet av Riskanalysen att nuvarande lösning inte uppfyller verksamhetens krav på tillgänglighet hjälper vi er med att ta fram ett förslag på kompletterande lösning.

Vill ni hellre gå ut i en upphandling så tar vi fram en kravspecifikation och arbetar som projektledare under upphandling och implementation.

Katastrofplan

Framtagande av plan för Katastrofhantering, BCMS (Business Continuity Management System).

Syftet med katastrofplanen är att ta fram en tydlig checklista på vad som skall göras, av vem och i vilken ordning. När detta är gjort övar vi och kommer överens om rutiner för att hålla planen uppdaterad. Ofta ingår ett återbesök 12/24 månader senare för att kontrollera att planen fortfarande är giltig och att organisationen är redo att genomföra den.

Totalansvar

Att lyckas med ovanstående förutsätter hög teknisk kompetens kombinerat med förståelse för hur en IT-avdelning fungerar och förmåga att sätta sig in i vad systemen levererar för nytta till verksamheten. Vi är gärna med i hela processen, från Riskanalys via Design / Kravspecifikation och Upphandling till Projektledning och avlämning av ett fungerande system.