Därför gillar vi Dell EMC VxRail

Äntligen kan vi virtualisera både servrar och datalagret!

Specialite: Virtualisering

Hyperkonvergerad infrastruktur har ofta hittills inneburit dyra lösningar med smarta mjukvaror som ska göra jobbet. Många gånger kräver en lyckad implementation också rätt design och val av komponenter. Därför gillar jag vxRail extra mycket, testade och validerade komponenter för hela stacken. Med support från en enda leverantör. Nu med PowerEdge servrar i botten känns det ännu bättre.”

“Jag har jobbat med Dell EMC  i 10 år, min specialite´ är moderna datacenter.”
-Frej Eriksson

Konfigurerat och klart att sätt i drift.

Ett helt integrerat, förkonfigurerat och testat system där allt administreras från samma gränssnitt.

Hyperkonvergerat

Både servrar och datalagret  är virtualiserade med hjälp av VMware Sphere och vSAN. Systemet är byggt på Dells PowerEdge-linje samt interna diskar.

Skalbarhet & prestanda

Med VxRail kan du starta med 3 noder och sedan bygga ut systemet med enstaka noder ända upp till 64 st. All-flash VxRail inkluderar även in-line deduplicering, kompression och raderingskodning.

Backup & Återställning

VMware Data Protection (VDP) skyddar samtliga applikationer eller virtuella maskiner på din VxRail. VDPn är installerad som en virtuell appliance.

rack light grey

Funktionalitet

Skräddarsys efter behov

Kan optimeras beroende på hur belastningen förväntas se ut. Det finns speciella konfigurationer exempelvis för grafikintensiv VDI, Big Data, och HPC.

All flash

I samtliga All-flash modeller inkluderas funktionalitet såsom datakomprimering, dedup och erasure coding.

Förenklad administration

VxRail bygger på vSAN och kan därför adminsitreras tillsammans med övriga system i VMware-miljön.

Vår erfarenhet

VXRail, det lättaste och snabbaste sättet att utöka en VMware miljö.

Enkelt - Skalbart - Kostnadseffektiv