Parera AB

Tekniska experter och erfarna projektledare,

med unik kompetens och erfarenhet av system från DELL EMC.

1800

Implementationer

Fler är 1800 implementationer av Servrar & Storage levererade på uppdrag av Dell EMC

700

Virtualiseringsprojekt

Mer än 700 av projekten har inkluderat Virtualisering.

20 år

Med Servrar & Storage

Grundat 2002 som ett renodlat konsultbolag med starkt tekniskt fokus.

100%

Fokus på nöjda kunder

Vi jobbar med service i första hand, teknik i andra.

Historia

Parera AB Grundades 2002 som ett renodlat tjänsteföretag.
Vi har genomfört stora projekt gällande katastrofsäkring och IT-Management inom bank & finans och offentlig sektor. Mångårig konsultpartner till Dell EMC och systemintegratör sedan 2014.

Läs Mer!

Mission

Vi hjälper våra kunder att välja rätt IT-system och driftslösningar optimerade efter deras behov och anpassade för framtiden.

Vision

Att bli erkända som ledande experter på att bygga smarta IT-lösningar

Konsultidé

Vår konsultidé bygger på att kunna kombinera expertkunskaper med allsidighet. Målsättningen är att en person skall kunna ta ansvar och lösa fler än en uppgift. På Parera är samtliga anställda inklusive VD och Styrelseordförande konsulter, administration och övrig kringverksamhet sköts av Deloitte.

Kompetens

Genom att kombinera vår tydliga och mätbara kunskap, våra färdigheter, förmågor och personliga egenskaper säkerställer vi en smidig leverans av projekt.

Förtroende

Genom att förutse situationer som kommer att uppstå bevisar vi oss vara värdiga den tillit våra kunder har gentemot oss. Vi löser alla situationer med integritet, styrka och noggrannhet.

Omtanke

Vi visar omtänksamhet genom att aktivt visa våra kunder och medarbetare respekt för deras erfarenhet, beakta deras behov och arbeta med den mänskliga dimensionen av verksamheten.

Engagemang

En affär är alltid mer än ett kontrakt för oss; den innebär ett löfte om att vi skall arbeta hårt och visa vår lojalitet även på lång sikt.

Ambition

Vi har en stark önskan och beslutsamhet att uppnå våra mål med distinktion, integritet och uppriktigt engagemang för vår personal, projekt och processer.

Lagarbete

Vi samarbetar för att vår produktivitet ska vara på topp, att vår kommunikation ska vara utmärkt och på ett övergripande sätt så att våra kunder och medarbetare ska ha det bra. Vi gör det med hjälp av vår mångfald av kompetens och personlighet. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en inkluderande och positiv miljö.

Erfarenhet

Våra praktiska erfarenheter och de kunskaper och färdigheter vi erhållit sedan starten 2002 är ovärderliga och växer med varje relation, projekt och omständighet.

Vill du veta mer om våra tjänster?