FJÄRRDRIFT®, molnbaserade driftstjänster för centrala IT-system.

Färre och kortare avbrott

Vi arbetar med förebyggande underhåll som annars ofta glöms bort eller inte hinns med för att minimera riskerna för avbrott. Skulle det ändå inträffa en driftstörning så upptäcker vi felet snabbt via vår övervakning och kan sätta igång med felsökning direkt.

Samordnar felsök

Den  vanligaste orsaken till driftstörningar ett fel i programvaran. Dessa fel är svårare att felsöka och täcks sällan av ett traditionellt supportavtal. Med Fjärrdrift tar vi ansvar för hela IT-miljön och samordnar felsökningen tillsammans med inblandade leverantörer. Vi ber dig aldrig kontakta någon annan.

Minimerar risker

Alla vet att backup är viktigt, men många missar att kontrollera att backupen gått bra och att datat verkligen finns där när det behövs. Vi kontrollerar och övervakar dina backuper och ser till att allt fungerar som det ska.

Spar pengar

Vår modell ger dig en väsentlig sänkning av driftskostnaderna utan att på något sätt tumma på kvailtén. Detta är möjligt genom stordriftsfördelar  i kombination med den kompetens vi byggt upp genom att fokusera på denna typ av verksamhet.

Avbrott kostar pengar

Slutar kritiska IT-system att fungera så påverkar det dina resultat direkt.

Vi sköter dina IT-system lika bra via molnet som på plats.

Dygnet runt eller kanske som vikarier under semesterperioden?

Dagens teknik gör det möjligt att sköta IT-system på distans via Internet på i stort sett samma sätt som på plats. Utöver uppenbara fördelar såsom kortare inställelsetid samt minskade reseskostnader ger detta standardiserade rutiner och processer för att säkerställa att systemen fungerar på ett optimalt sätt. Samtidigt behöver du inte välja bort fördelarna med att få besök av en konsult. Behövs det så åker vi ut! Vart vi skall åka avgörs av var systemen står, i egna lokaler eller till en datahall hos en hostingleverantör spelar oss ingen roll.

Vi erbjuder två standardnivåer av fjärrdrift.

Proactive Services

Vi övervakar systemen och är redo att hjälpa till, du avgör när.

Antingen saknas tid eller så bedöms ingreppet vara så komplicerat att ni önskar experthjälp inom just det specifika området.

Tekniskt komplicerade ingrepp som görs sällan är ofta svåra att hantera på egen hand. Exempel på sådana är mer avancerade ingrepp i VMware och HyperV eller konfigurering av lagringssystem.

Andra exempel på när punktinsatser kan behövas är migrering av Exchange, kontroll av backuper samt virtualisering av fysiska servrar.  Eftersom vi övervakar systemen kommer vi snabbt igång och kan arbeta effektivt från start utan “upplärning”.

Vi har lärt oss att det i stort sett är omöjligt att på ett effektivt sätt arbeta med en IT-miljö som inte är patchad på bästa sätt. Därför ingår även kontroll / installation av patchar i nivån Proactive.

Managed Services

Vi tar hand om hela eller delar av din IT-miljö till en fast månadskostnad.

Målsättningen är att ni skall slippa bekymra er om de system vi tar hand om och i stället kunna ägna er tid åt annat.

Här finns inget finstilt, vi ansvarar för underhåll och drift, punkt.

Den stora skillnaden mot servicenivå Proactive är att allt ingår till en fast månadskostnad.

Vi övervakar, arbetar med förebyggande underhåll, patchar och tar hand om de fel som trots allt dyker upp. Vidare övervakar vi och kontrollerar backuperna dagligen.

Även om det mesta sker via fjärruppkoppling så ser vi till att träffas minst en gång per kvartal för att stämma av det som hänt och planera inför kommande period.

Paket

Proactive

Managed

Monitorering (24x7x365), t.ex. tillgänglighet och prestanda

 

 

Larmhantering  (24x7x365), inklusive filtrering och eskalering

 

 

Patchkontroll (veckovis) av säkerhetspatchar och kritiska patchar

 

 

Patchinstallation (månatlig), enligt schema och med uppföljning

 

 

Rapportering med bl.a. statistik, tillväxt och incidenter

 

 

Övervakning av backuper, felsökning samt åtgärdande av misslyckade backuper

 

 

Felsökning i t.ex. O/S, AD, File, Print, E-Post

 

 

Felavhjälpning, arbetet pågår till problemet är löst

 

 

Preventiv genomgång med historik, status och framtid

 

 

Disaster/Recovery, katastrofskydd t.ex vid översvämning / brand

 

tillval

Co-location, i en extern datorhall

 

tillval

Extern backupkopia, lagrad på annan fysisk plats

 

tillval

Ovanstående ”paket” tecknas per enhet som kan vara en server, lagringssystem, brandvägg, switch etc från samtliga av de större leverantörerna (Dell EMC, HP, IBM, Fujitsu, Oracle)

All kontakt sker på svenska via något av våra supportcentrum i Stockholm och Göteborg.

Kontakta oss så berättar vi mer och presenterar detaljerade SLA för respektive servicenivå. Eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en prisuppgift.

Fler frågor?

Fjärrdrifts Tjänster

Några av de system som vi stödjer med vår driftstjänst.

Vad kostar fjärrdrift?

Att beräkna kostnad och teckna avtal gällande Fjärrdrift av hela eller delar av din IT-miljö skall inte behöva vara så krångligt. Inte heller skall du känna dig tvungen att acceptera långa bindningstider. Vi vill ha nöjda kunder och klarar vi inte av att levererar det som förväntas så skall ingen känna sig tvungen att stanna hos oss pga ett listigt skrivet kontrakt.

För att vi skall kunna skicka en prisuppgift behöver vi först och främst veta för vilken utrustning du vill teckna avtal. Fyll i formuläret nedan och ange antal servrar, arbetsplatser samt uppskattad mängd lagrad data så har vi vad vi behöver. Glöm heller inte att kryssa för de applikationer som är mest intressanta för dig.

Med detta som grund är steget inte långt till att vi är i gång på riktigt. Vi finputsar avtalet, ägnar en dag åt att sätta upp övervakningen och sedan är vi i full drift!

FYLL I FORMULÄRET NEDAN SÅ ÅTERKOMMER VI MED EN PRISUPPGIFT INOM 24 TIMMAR

[contact-form-7 id=”998″]