Om Tjänsterna

Detta är modern IT drift på distans.

FJÄRRDRIFT® MICROSOFT OFFICE 365

Samarbeta enkelt med varandra och era partners genom delade dokument och möten Online. Allt är nåbart från datorn, mobilen eller surfplattan. Med Microsoft Office 365 får mindre företag samma prestanda och säkerhet som stora företag, detta samtidigt som kostnaden per användare går ned. Även stora företag spar pengar och kan räkna med en förbättrad funktionalitet och tillgänglighet.

Vi har erfarenhet av både stora och små projekt när det gäller att migrera till Office 365. Vi är gärna delaktiga i hela processen, från inledande diskussioner och presentation av ett business case via design och projektledning till själva migreringsarbetet.

Självklart erbjuder vi även full support på Office 365 via FJÄRRDRIFT ®

FJÄRRDRIFT ® OFFICE 365:  FIRST ELLER SECOND LINE
First Line: Vi erbjuder  användarna stöd via vår helpdesk, här svarar vi på frågor rörande samtliga funktioner Office 365.

Second Line: Er IT-avdelning får direktkontakt med våra experter som svarar på tekniska frågor och fungerar som en extra resurs gällande Office 365.

FJÄRRDRIFT® MICROSOFT WINDOWS SERVER

Vi servar dina (Windows)servrar.

Rent praktiskt innebär det att vi övervakar hårdvara, operativsystem och kritiska tjänster på servern dygnet runt. Vi utför också regelbundet underhåll av operativsystem och hårdvara.

Via vårt centrala system för Remote Monitoring and Management har vi kontroll dygnet runt över hur servern presterar och kan koppla upp oss och arbeta med felsökning och felavhjälpning när som helst.
Tjänsten finns i servicenivåerna Proactive och Managed, oavsett vilken som passar dig så får du mer än bara IT support för din Windows Server.

För servrar som omfattas av den högsta nivån Managed Services informerar vi er om problem som uppstår och börjar arbetet med felsökning direkt. Vi övervakar också att backupjobb för servern slutförs utan brister.

Varje månad görs en djupare analys av operativsystem och loggar för identifiera förbättringsmöjligheter eller brister som ännu inte resulterat i ett problem. Analysen sammanställs och levereras till er. Detta ger er en logg över den enskilda servern eller en större del av IT miljön som hjälper er att planera för framtiden.

FJÄRRDRIFT® CLOUD BACKUP

Backup är en självklarhet och något som bara skall fungera.

Vi övervakar att backuper verkligen sker enligt schema 7×24 och händer det något analyserar vi orsaken (exempelvis hur backupjobbet är uppsatt, programvarans konfiguration, tillgång till source & target etc.) och löser sedan problemet.

Vanliga orsaker av typen att media inte är tillgängligt eller ”bad drives” rapporteras direkt så att problemet kan rättas till på plats.

Icon showing a cloud

FJÄRRDRIFT® VMWARE VSPHERE

Virtualisering är i dag för de flesta en självklarhet och VMware vSphere är en av de vanligaste plattformarna. Den virtualiserade miljön är en kritisk funktion och utvecklingen går hela tiden framåt, många gånger ökar också komplexiteten i takt med detta.
För kritiska funktioner är support en självklarhet men vi tar det hela ett par steg längre. Förutom att övervaka systemen och hantera all felsökning av problem som uppstår ser vi också till att underhålla det. Vilken nivå vi lägger det hela på är upp till dig!

Med Servicenivån “Proactive”  för VMware vSphere övervakas och underhålls miljön av oss till en fast kostnad. När problem uppstår kontaktar vi er och ni väljer själva vem som hanterar felsökning och åtgärder.

Med Servicenivån “Managed” för VMware vSphere tar vi även ansvar för felsökning och åtgärder till en fast kostnad. Utöver detta har vi regelbunden avstämning avseende resursutnyttjande och historik så att vi tillsammans kan arbeta med att effektivisera er miljö!

FJÄRRDRIFT® ANTIVIRUS

Vi ger dig en komplett lösning för klientsäkerhet.
Med antivirus som tjänst får du ett skydd som övervakas 24/7 och hanteras av ett team av specialister för att se till att ditt företags arbetsstationer är skyddade.
Till en fast månadskostnad per klient sköter vi en komplett lösning för klientsäkerhet åt er. Förutom antivirus inkluderas även funktioner för SPAM-filtrering, brandvägg och intrångsskydd. Självklart hanteras hela floran av virus så som rootkits, trojaner och malware.

Tjänsten levereras med hjälp av molnteknik, så ingen server eller mjukvara behöver installeras centralt hos er. I stället ansluts klienterna direkt till vår molntjänst.
Detta ger oss möjlighet att på distans övervaka samtliga klienter och se till att deras skydd är uppdaterade. Om en incident uppstår tar vi kontakt med användaren för att hantera situationen.

Varje månad får ni en sammanställning av skyddet på samtliga klienter och eventuella problem som uppstått. Du slipper känna dig osäker på att datorerna är dåligt skyddade. Inget skydd är perfekt men när problemen väl uppstår kan du känna dig trygg med att åtgärderna hanteras av en expert!

FJÄRRDRIFT® MICROSOFT HYPER-V

Virtualisering är i dag för de flesta en självklarhet och Microsoft Hyper-V är en av de vanligaste plattformarna. Den virtualiserade miljön är en kritisk funktion och utvecklingen går hela tiden framåt, många gånger ökar också komplexiteten i takt med detta.
För kritiska funktioner är support en självklarhet men vi tar det hela ett par steg längre. Förutom att övervaka systemen och hantera all felsökning av problem som uppstår ser vi också till att underhålla det. Vilken nivå vi lägger det hela på är upp till dig!

Med servicenivån “Proactive” för Microsoft Hyper-V övervakas och underhålls miljön av oss till en fast kostnad. När problem uppstår kontaktar vi er och ni väljer själva vem som hanterar felsökning och åtgärder.

Med servicenivån “Managed”  för Microsoft Hyper-V tar vi även ansvar för felsökning och åtgärder till en fast kostnad. Utöver detta har vi regelbunden avstämning avseende resursutnyttjande och historik så att vi tillsammans kan arbeta med att effektivisera er miljö!

FJÄRRDRIFT® SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT

Vi skyddar din miljö mot intrång.
Att underhålla och övervaka ett företags IT miljö kan idag vara en väldigt komplex uppgift. Användarna är ofta nöjda så länge de nödvändiga funktionerna är tillgängliga och presterar som de ska. Men många IT avdelningar nöjer sig inte med det. Om man vet att systemen är uppe och presterar som de ska börjar man fundera på nya frågor. Som till exempel, försöker någon obehörig komma åt våra system? Vet vi vem som gör vad i våra system?

Svaren finns i loggarna men hur ofta läser ni dom? Ofta gör man bara det först efter att något har gått på tok och i värsta fall upptäcker man för sent att historiken saknas.

Låt oss samla in, spara och analysera loggarna åt er så får ni också reda på när något oväntat händer!
Vi har en komplett tjänst för SIEM som ger er tillgång till övervakning av loggar, historik och rapportering. Vi har i dag färdiga regelverk för många olika incidenter som till exempel suspekt kontoaktivitet, cross site scripting, intrångsförsök, modifikation av rättigheter m.m.

Har du ett behov som vi inte har färdiga rutiner för låt oss då utveckla dessa, anpassning av tjänsten ingår i kostnaden!

Till en fast månadskostnad implementerar och underhåller vi tjänsten åt er. Förutom larm och åtgärder när en incident inträffar erhåller ni också relevanta rapporter.

FJÄRRDRIFT® NÄTVERK

Vi övervakar, underhåller och administrerar nätverket.
Idag är i stort sett allt arbete framför datorn beroende av att nätverket fungerar och presterar som det ska. Detta drivs av flera faktorer, exempelvis att fler och fler tjänster blir molnbaserade och är beroende av en anslutning till Internet. Telefoni är också en funktion som i allt större utsträckning blir nätverksbaserad och som ställer höga krav på prestanda i nätverket.

Vem kontaktar du när nätverket inte presterar som det ska? Med FJÄRRDRIFT slipper du fundera på detta. Vi övervakar, underhåller och administrerar nätverket åt er.

Till en fast månadskostnad övervakar vi utrustningen i ditt nätverk (även trådlöst) såsom switchar och brandväggar. Förutom att övervaka hårdvaran och belastningen på enskilda portar övervakar vi även trafiken. Detta ger oss möjlighet att snabbare identifiera prestandaproblem i nätverket eftersom vi vet vad som är normalt för er. Ni får också en insikt i nätverket som ni förmodligen inte haft tidigare. Denna information är ovärderlig när det gäller att planera kapacitet och infrastruktur för framtiden!

Du kan teckna FJÄRRDRIFT på hela din IT-miljö

Supporterad Hårdvara

En av det största fördelarna med vår tjänst är att vi tar ansvar för hela miljön, du slipper ringa runt till olika leverantörer och skyller dom på varandra så är det vårt problem att lösa. Avtalen baseras på antalet enheter och det är samma pris  per server oavsett fabrikat. Motsvarande gäller för lagringssystem, switchar, brandväggar samt arbetsplatser.Vi arbetar med de allra flesta leverantörerna på marknaden men hittar du inte just ditt system i tabellen nedan så hör av dig till oss.

  • Servrar:  DELL, HP, IBM, Fujitsu
  • Arbetsplatser: DELL, HP, IBM, Fujitsu, Apple
  • Switchar: Dell,Cisco, Meraki, HP, IBM, Juniper, Brocade, Aruba, Aerohive, 3Com, NETGEAR® m.fl.
  • Brandväggar: Cisco, SonicWall, Check Point, Palo Alto, Zywall, Juniper
  • Storage: DELL EMC, HP, IBM, NetApp

Supporterad Programvara

Vi stöder samtliga operativsystem från Microsoft samt de vanligaste distributionerna av Linux. Självklart stöder vi även Hypervisors som VMware, Hyper-V och XenServer

  • Operativsystem: Windows Server, Microsoft SBS, Linux
  • Hypervisors: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer
  • Applikationer: Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Microsoft SBS, Microsoft ISA/TMG, Microsoft SharePoint

Vad kostar Fjärrdrift?