Över 1800 unika IT installationer genomförda sedan 2006

I egenskap av Dell Preferred Servicepartner sedan 2006
har vi samlat på oss helt unika erfarenheter. Det gör skillnad!

networks

Nätverk & Säkerhet

Vi hjälper dig att hitta den bästa nätverkslösningen samtidigt som vi ser till att du får ett fullgott skydd mot interna och externa säkerhetshot.

Läs mer!

server

Servrar & Lagring

Vi har de kunskaper som krävs för att hjälpa  dig hitta den bästa Server/Storage-lösningen för ditt företag.

Läs mer!

recovery

Katastrofsäkring

Vår specialité är att noga anpassa lösningen efter den skada man riskerar i händelse av olika typer av katastrofer.

Läs mer!

Fjärrdrift®

IT Support/Drift - Vi hjälper dig med administration och drift av dina IT system

bkup

VIRTUALISERING & Molntjänster

Vi har levererat mer än 600 unika projekt inom virtualisering.

Läs mer!

clients

Klienthantering

Vi hjälper dig administrera och automatisera din  IT-miljö.

Läs mer!

health

Health Check

Vi hjälper dig säkerställa att din miljö är uppsatt enligt Best Practises att den fungerar och är rätt belastad.

Läs mer!

migrering_icon_s

Migrering – Office 365

Vi säkerställer en framgångsrik migrering från Exchange till Office 365.

Läs mer!

Backup Som Tjänst

Optimera återställningstiderna för verksamhetskritisk data.

IT Management

Pareras seniora team har erfarenhet av ett antal riktigt stora projekt som har handlat om att effektivisera IT (Skatteverket), skydda sig mot katastrofer (SVT och SEB) eller livcykelhantera sin IT via upphandling av nya system (Skanska och Axfood).

Gemensamt för dessa uppdrag är att dom genomförs som projekt tillsammans med uppdragsgivaren där vår roll är projektledarens.

Läs mer!

procur

Upphandling

Allt börjar med en genomarbetad kravspecifikation” – Vi ser till att behovsbilden dokumenteras och baserar offertförfrågan på den.

Läs mer!

it_ekonomi_icon_s

IT Ekonomi

Vi inventerar IT-systemen och tar fram de faktiska kostnaderna för dom. Dessa kostnader jämförs sedan mot branschstandard.

Läs mer!

riskanalys_icon_s

Riskanalys (BIA)

Riskanalys (BIA): Hur påverkas vi av att IT systemen inte fungerar ? Vi genomför en detaljerad riskanalys.

Läs mer!

KOMPLETTA IT-SYSTEM

Vi har specialiserat oss på att designa & leverera kompletta, nyckelfärdiga system. Vi erbjuder därför övervakning och drift av de system som vi levererar

För oss betyder “komplett” att kunna ta ansvar även efter systemet är installerat.

circuit