Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som berör våra olika tjänster.

Småföretagare

Vi förvarnar dig via email när du börjar närma dig den maximala backup-volymen. När gränsen är nådd säkerhetskopieras inte nya filer innan äldre filer har tagits bort eller innan du har utökat den befintliga backup-volymen.

Kontakta vår Helpdesk via email eller telefon så hjälper vi dig, denna tjänst ingår i månadsavgiften.

Vårt paket för små och medelstora företag stöder de system som normalt förekommer i denna miljö. Saknar du något nedan så kan vi antingen göra en separat anpassning eller så byter vi paket till Enterprise där vi stöder så gott som allt.

 • Windows NTFS & ReFS systems
 • Windows System State (även Registry & Active Directory)
 • Microsoft SQL Server 2014, 2012, 2008, 2005 och 2000
 • Microsoft Exchange Server 2013, 2010, 2007, och 2003
 • Microsoft SharePoint 2013, 2010, MOSS 2007, WSS 3.0
 • Microsoft Office 365 Exchange Online
 • Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2,
 • Windows Server 2003
 • Microsoft Hyper-V Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
  Oracle Server 11i & 11g
  MySQL Server 5.x

Är du osäker så kontakta vår Helpdesk!

Genom att ha en säkerhetskopia skyddar du dig mot användarfel och malware som kan orsaka stor skada oavsett var ditt data normalt ligger.

Med Bare Metal Restore (BMR) så säkerhetskopieras hela servern, dvs inte bara filer och dokument utan även program och operativsystem. Detta är viktigt för att kunna återställa IT-systemen på ny hårdvara i händelse av katastrof eller stöld.

Ja, vi stöder agentfria säkerhetskopior av Hyper-V på hypervisornivå, med stöd för fulla respektive inkrementella snapshots. Dessutom quick recovery av en komplett VM eller på filnivå. Har ni VMware så installerar vi en backup-agent i respektive VM och gör backup därifrån.

Ja, utöver SSL/TLS trasport security kan vi erbjuda 256 bitars PKE och 128 bitars AES kryptering. Imagebackuper krypteras inte när de lagras på lokal disk utan först när de laddas upp i molnet.

Medelstora och Enterprise

Ja så gott som. Våra paket för Enterprise baseras på Dell Backup & Disaster Recovery Suite och stöder följande:

Operativsystem:

 • Linux
 • Windows
 • Solaris
 • Mac OS X
 • FreeBSD
 • AIX
 • HP-UX
 • NetWare

Applikationer:

 • Oracle
 • SQL Server®
 • Exchange Server
 • SharePoint®
 • MySQL™
 • DB2®
 • PostgreSQL
 • Domino®
 • Informix
 • SAP®
 • Sybase®
 • Teradata®.
 • NDMP

Virtualisering:

 • VMware®
 • Hyper-V®

Det är en bundling av Dell NetVault och Dell Rapid Recovery (tidigare AppAssure och vRanger). Detta ger flexibilitet att skydda data av alla nivåer oavsett om den är fysisk, virtuell eller molnbaserad för i det närmaste alla operativsystem. Flexibiliteten gör det lätt att matcha lösningen efter era RPO/RTO krav.

Vi ser till att tjänsten blir maximalt säker och samtidigt kostnadseffektiv genom att primärt använda oss av  marknadens största leverantörer av lagringstjänster: Amazon och Microsoft . Genom att göra det kan vi hålla kostnaden för lagring av data på en minimal nivå utan att tumma på kvalitén. Amazon erbjuder som exempel en tillgänglighet på 99,999999999 % vilket innebär att en fil förloras var 10:e miljonte år!
Om det finns krav på att data inte får lämna landet eller om det finns speciella krav på mycket korta restoretider så lagras datat i  Pareras system som är placerade hos Sungard i Stockholm. Datahallarna hör till Sveriges mest avancerade  och har 100%  avbrottsfri kyla och ström samt 100% grön el. Anläggningarna är godkända enligt ISAE 3402 och har ISO 9001, 14001, 27001 certifieringar.

För att säkra lagrat data så stöder Dell Backup & Disaster Recovery Suite CAST-128, AES-256 och CAST-256 algoritmerna för kryptering. Om man har valt att ha en lokal kopia och en DR kopia i molnet har man möjlighet att endast kryptera kopian.

Ja, samtliga servrar som skall skyddas måste ha en agent för Dell Backup & Disaster Recovery Suite installerad. Agenten innehåller nödvändiga plugins för applikationsintegration. För virtuella maskiner (VMware & Hyper-V) sker backuperna dock agentlöst då backupen läses ut direkt från hypervisorn.

För att ha enkel återläsning med snabba restoretider så rekommenderar vi att en kopia av den senaste backupen lagras lokalt hos er. Vi rekommenderar då någon av våra backupappliances Dell DR4100 som integrerar utmärkt med vårt backupsystem Dell Backup & Disaster Recovery Suite. Självklart hjälper vi till att ta fram en lämplig modell som du antingen köper eller hyr av oss.

Ja, för att minimera era lagringsbehov så dedupliceras ert data. Dell Backup & Disaster Recovery Suite använder deduplicering på bytenivå med en variabel blockstorlek för att maximera dedupliceringsgraden.

A desktop computer

Arbetsplatser

Det behöver du inte för det gör vi åt dig. Vi övervakar backuperna dygnet runt. Är det en backup som fallerar eller som inte utförs enligt schema så försöker vi lösa problemet omgående. Går inte det så kontaktar vi dig på kontorstid.

Ja, du kan inkludera en extern hårddisk i din backup. Den skall vara ansluten via USB och formaterad i NTFS, HF+ eller FAT32.

Ja. Vi krypterar dina filer innan de lämnar din dator och kryptera dem igen under transporten till molnet. Vi använder samma säkerhetsteknologi som används vid nätbanks- och e-handelstransaktioner.

Ja. Med privat krypteringsnyckelhantering kan ingen utomstående, inte ens Pareras tekniska support, återställa filer utan din unika krypteringsnyckel. Och eftersom din privata krypteringsnyckel aldrig skickas till Parera, finns det inget sätt att återställa nyckeln om den förloras. För mer information om privat krypteringsnyckelhantering, vänligen kontakta Pareras helpdesk.

Vi säkerhetskopierar de flesta typer av data som kan tänkas finnas i en arbetsplats.
Här kommer några exempel:

 • Dokument
 • Kalkylblad
 • E-post
 • Point-of-sale (POS) filer
 • Bilder och grafik
 • Videoklipp
 • Finansiella / Redovisning filer (.QBB, .PTB)
 • CRM-filer
 • Installationsfiler (filerna från när du installerar ett program som Microsoft Word, etc.)
 • Tillfälliga filer (temporary files) dvs. filer som dina program skapar medan du använder programmet.
 • Systemfiler (filer som utgör en del av Windows eller Mac OS operativsystem)

Behöver Du Hjälp?

Om du har en fråga om en specifik filtyp, vänligen kontakta vårt Helpdesk på Parera.