Vår Historia

Parera AB grundades 2002

Av Peter Gyulai och Göran Näsström, båda med ett förflutet på EMC och IBM. Peter hade dessutom nyligen varit Sverigechef för Data General som köpts upp av just EMC. Med från start var även Olle Roos (tidigare EMC och Data General) samt Peters bror Mathias. Affärsidén sammanfattades ”Katastrofsäkring”, ett område som vi arbetat med tidigare i karriären. Vi var också överens om att fokusera på tjänster och avstå från att blanda oss i försäljning av produkter.

Stort projekt på SEB samt avtal med Dell som utbildningspartner

Det första större projektet hittade vi på SEB i slutet av 2002, uppgiften var att katastrofsäkra email och filservrar och det tog oss nästan tre år att slutföra detta.

Parallellt med uppdraget på SEB tecknade vi ett underkonsultavtal med Dell Sverige som behövde en samarbetspartner för sina kurser inom servrar och storage. Under åren mellan 2003 – 2010 levererade vi hundratals kurser per år.

Nya projekt på Skatteverket och SVT

Projektet på SEB avslutades under 2005 men det dök upp nya projekt i en jämn ström och vi arbetade här ändra fram till 2015. Som ett resultat av framgångarna på inom SEB vann vi SVTs upphandling av katastrofsäkring 2006. Här var det fråga om att katastrofsäkra det digitala TV-sändningarna som hade startat under året.

Nya projekt inom Katastrofsäkring och datalagring fortsatte att komma in och 2008 fick vi ytterligare ett riktigt stort projekt, denna gång på Skatteverket. Uppgiften här var att sänka kostnaden för lagrat data. Några år senare hade vi upphandlat och bytt ut hela den centrala datalagringen och sänkt kostnaden till en tredjedel av den ursprungliga.

”DELL Preferred Partner”

Efter alla kurser på uppdrag av Dell föll det sig rätt naturligt att vi även började leverera konsulttjänster inom servrar & storage. Så blev det och vi utsågs till ” Dell Preferred Service Partner” 2008. Efter ett knappt år var vi i full gång och installerade servrar & storage på uppdrag av Dell i hela Norden.
Från slutet av 2008 hade vi 7 konsulter som på heltid ägnade sig åt att installera system på uppdrag av Dell i Norden. Vi passerade 1.000 unika projekt under 2015 och var och en förstår vilken erfarenhet av Dell EMC Servrar & Storage med tillhörande kringsystem vi har haft möjlighet att samla på oss under dessa år.

FJÄRRDRIFT®

Vi upptäckte att många av Dells små- och mellanstora kunder saknade lokalt konsultstöd för sin IT-miljö. Det man efterfrågade var någon som kunde hjälpa till med hela miljön utan hänsyn till varumärke på komponenterna. Lösningen blev en tjänst som vi döpte till FJÄRRDRIFT®. Här erbjuder vi övervakning dygnet runt tillsammans med daglig drift av hela eller delar av kundens IT-system. Allt levereras via fjärruppkoppling även om vi såklart åker ut på plats i de fall när det verkligen behövs. De första åren stod Parera för infrastruktur och leverans av tjänsten samtidigt som Dell sålde FJÄRRDRIFT tillsammans med sina servrar och lagringssystem.

Parera blir Systemintegratör och tar över FJÄRRDRIFT®

När Dell under 2014 på allvar gick från sin direkta försäljningsstrategi till en uttalad indirekt var det dags för oss som renodlad tjänstepartner att reflektera över hur vår roll skulle utvecklas.

Slutsatsen blev att vi behövde häva beslutet som vi hade haft med oss från starten att enbart fokusera på tjänster.

Vi bestämde oss för att bygga vår försäljningsstrategi på de detaljkunskaper vi samlat på oss under åren tillsammans med Dell. Resultatet blev att vi valde att fokusera på Dells produktsortiment samtidigt som vi bestämde oss för att hoppa över rollen som en säljare normalt har och låta våra kunder komma i direktkontakt med en kvalificerad tekniker redan från första mötet.

I samband med detta kom vi överens med Dell om att vi skulle fortsätta driva FJÄRRDRIFT® helt i egen regi.

Det tog oss ett knappt år att nå positionen som den mest certifierade affärspartnern till Dell i Sverige och vi nådde högsta möjliga partnerstatus ”Premier Partner” i slutet av 2015.

Parera 2021

Vi trivs bra som Systemintegratör och att kunna erbjuda en komplett lösning och inte ”enbart” konsulttjänster har fört oss närmare våra kunder. Även om vi som ett jämförelsevis mindre företag inte når upp till de allra högsta försäljningsvolymerna så är vi en av Dells i särklass högst certifierade partner i Norden. Arbetet med att hålla oss i framkant när det gäller certifieringar fortsätter och nu har vi ännu bättre förutsättningar att differentiera oss mot branschkollegorna tack vare de komplexa system EMC har med sig in i det nya företaget.

Vi fortsätter att arbeta som underkonsulter till DEL gällande avancerade installationstjänster och levererar även motsvarande tjänster till våra kollegor i branschen.

Vår verksamhet inom IT-Management fortsätter och vi har avslutat ett större uppdrag på Länsförsäkringar och påbörjat nya på Axfood och Svenska Kraftnät under 2021.

Administration av klienter (datorer och mobiltelefoner) är ett växande område för oss när det gäller driftslösningar. Vi har valt att fokusera på Microsofts teknik inom detta område och har byggt upp en solid expertis kring hantering av arbetsplatser med hjälp av Microsoft Intune som plattform.

Parera i framtiden

”Förändring är det enda vi kan vara säkra på”

För oss på Parera betyder detta att hela tiden se framåt utan skygglappar och hjälpa våra kunder att hitta rätt i en föränderlig värld. Att hitta nyheter är inte svårt, utmaningen ligger i att bedöma värdet av tekniken och avgöra när det är dags att ta steget till det nya.

Här är Molntjänster ett tydligt exempel på en teknik som länge varit tillgänglig men där det gäller att ha rätt timing för att man ska kunna uppleva mervärdet. Nu när man börjat prata mer om molnets tekniska fördelar och lite mindre om (eventuella) kostnadsbesparingar i form av stordriftsfördelar så känner vi att det börjar bli dags för de flesta att på allvar överväga molnet som alternativ till en egen lösning.

Inom fem år tror vi att större delen av vårt konsultarbete kommer att gälla molnbaserade lösningar och vår plan är att följa med våra uppdragsgivare upp i molnet i den takt som passar bäst för den unika kunden.

Till vår hjälp har vi vår vision:

”Att bli erkända som ledande experter på att bygga smarta IT-lösningar”

Intresserad att veta mer?