Så här funkar backup som tjänst.

Här hittar du övergripande information om hur våra tjänst fungerar, från analys till färdig lösning i drift.

Server

1. Riskanalys & design

Säkraste sättet att antingen ha en för dålig eller alldeles för dyr backuplösning är att lagra allt data på samma sätt.

Verksamhetskritiskt data skall kunna återskapas snabbt och övrigt data kan man vänta lite längre på. Genom att tillämpa denna enkla princip kan man nå mycket korta restoretider och samtidigt hålla nere den totala kostnaden.

Genom att svara på tre frågor frågor så ger vi dig en lösning anpassad för din verksamhet. Du hittar frågorna på vår hemsida och har du inte svaren så hjälper vi dig att analysera ditt data och matcha det mot organisationens behov i en mer komplett riskanalys.

2. Installation

Vi installerar alla nödvändiga komponenter och konfigurerar backup set, scheman och policys. Det specifika förfarandet varierar beroende på vilken paketlösning det berör. Leveransen är dock densamma: Ett fullt fungerande backupsystem satt i produktion.

3. Övervakning & Administration

Efter att installationen är utförd och allt fungerar går vi över i ett driftläge där vi tar fullt ansvar för att  backup sker enligt plan och att restore fungerar. Vi övervakar backuperna dygnet runt och  om fel uppstår påbörjar vi felsökning. Allt arbete samt driftstatus presenteras i månadsvisa rapporter.

4. Återläsning av filer

När ni behöver återställa enstaka filer kontaktar ni vår Helpdesk och berättar vad och vilken version ni vill ha återläst så får ni omgående hjälp.  Tid för respektive återläsning kan variera beroende på vald lösning samt hur snabb respektive uppkoppling är.

5. Återläsning vid katastrof

Vi kontrollerar regelbundet att återläsning av backup verkligen fungerar och skulle olyckan vara framme så är vi redo att hjälpa er med att se till att datat återställes så fort vald lösning tillåter.

Arbetsplatser

1. Beräkna total mängd data som behöver säkerhetskopieras

En normal dator har i dag i genomsnitt 50 GB data på sin hårddisk och då har vi ändå räknat ganska högt. Multiplicera antal datorer med 50 GB så har ni totala lagringsbehovet.

2. Kontakta Parera och boka installation

Beroende på hur stort uppdraget är går vi igenom uppdraget på plats hos er eller över telefon. Därefter påbörjar vi installationen av backupprogramvaran via fjärrförbindelse.

2. Test

Vi kontrollerar att samtliga enheter säkerhetskopieras som de ska och testar att återställa data.

3. Övervakning & Administration

Efter att installationen är utförd och allt fungerar går vi över i ett driftläge där vi tar fullt ansvar för att  backup sker enligt plan och att restore fungerar. Vi övervakar backuperna dygnet runt och  om fel uppstår påbörjar vi felsökning.

4. Återläsning av filer

När ni behöver återställa enstaka filer kontaktar ni vår Helpdesk och berättar vad och vilken version ni vill ha återläst så får ni omgående hjälp.  Tid för respektive återläsning kan variera beroende på vald lösning samt hur snabb respektive uppkoppling är.

5. Återläsning vid katastrof

Vi kontrollerar regelbundet att återläsning av backup verkligen fungerar och skulle olyckan vara framme så är vi redo att hjälpa er med att se till att datat återställes så fort vald lösning tillåter.

Behöver Du Hjälp?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som berör våra olika tjänster.