Vad är hyperkonvergerad infrastruktur?

Bakgrund

För tio till femton år sedan så var en av de starkaste trenderna konsolidering. Servrar konsoliderades med hjälp av virtualisering vilket minskade behovet av rackutrymme, ström och kyla rejält. Men allra mest minskade arbetet med att administrera systemen.
Nästa steg för att fortsätta spara resurser och tid är att virtualisera hela miljön, dvs även storage och nätverk. Tekniken har använts länge av de stora molnleverantörerna såsom Microsoft och Amazon och nu är den tillgänglig för alla.

För oss på Parera är hyperkonvergerade system en självklarhet och ett naturligt hack på tidsaxeln som beskriver utvecklingen av våra IT-miljöer.

Två viktiga egenskaper hos en hyperkonvergerad infrastruktur

1.”Konvergerad” hårdvara

Själva ordet ”Hyperkonvergerat” betyder något i stil med ”väldigt sammanslaget” och med bara “konvergerat” menas att hårdvaran är koncentrerad till ett enda system, man har alltså inte fristående system för servrar, datalager och nätverk utan allt finns i samma rack.

2. Virtualiserad datalagring

På samma sätt som vi kan köra många virtuella servrar på en fysisk server vill vi kunna använda fysiska diskar i servrarna för att med programvara bygga virtuella lagringssystem. Virtualiserad datalagring innebär att slå samman separata diskar till något som ser ut och fungerar som en enda gemensam lagringsyta. Nu har vi även fått med “Hyper” i ordet “Hyperkonvergerat”.

Resultatet av punkt 1 och 2 blir att man kan man kan konfigurera kompletta datacenter med i stort sett enbart programvara och standardiserade servrar som byggblock.

Så här fungerar det

  • Programvaran ser till att servrar automatiskt slås ihop till kluster med allt vad det innebär gällande lastbalansering och tillgänglighet.
  • Anslut en server till och få automatiskt en ny nod i klustret.
  • De diskar som finns lokalt på varje server hanteras som ett enda lagringsutrymme och byggs sedan ut i takt med att fler diskar ansluts till respektive server.
  • Hela systemet (servrar och datalager) administreras från ett och samma ställe.

 

Vi sammanfattar fördelarna med hyperkonvergerade system här: Läs mer

Hyperkonvergerade system baserade på vmware hittar du här: vxrail

Genom att fylla i dina uppgifter nedan anmäler du dig till Pareras nyhetsbrev. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part och du har alltid möjligheten att avanmäla dig från nyhetsbrevet när du själv vill.