Author Archives: Peter Gyulai

Vad är hyperkonvergerad infrastruktur?

Bakgrund

För tio till femton år sedan så var en av de starkaste trenderna konsolidering. Servrar konsoliderades med hjälp av virtualisering vilket minskade behovet av rackutrymme, ström och kyla rejält. Men allra mest minskade arbetet med att administrera systemen.
Nästa steg för att fortsätta spara resurser och tid är att virtualisera hela miljön, dvs även storage och nätverk. Tekniken har använts länge av de stora molnleverantörerna såsom Microsoft och Amazon och nu är den tillgänglig för alla.

För oss på Parera är hyperkonvergerade system en självklarhet och ett naturligt hack på tidsaxeln som beskriver utvecklingen av våra IT-miljöer.

Två viktiga egenskaper hos en hyperkonvergerad infrastruktur

1.”Konvergerad” hårdvara

Själva ordet ”Hyperkonvergerat” betyder något i stil med ”väldigt sammanslaget” och med bara “konvergerat” menas att hårdvaran är koncentrerad till ett enda system, man har alltså inte fristående system för servrar, datalager och nätverk utan allt finns i samma rack.

2. Virtualiserad datalagring

På samma sätt som vi kan köra många virtuella servrar på en fysisk server vill vi kunna använda fysiska diskar i servrarna för att med programvara bygga virtuella lagringssystem. Virtualiserad datalagring innebär att slå samman separata diskar till något som ser ut och fungerar som en enda gemensam lagringsyta. Nu har vi även fått med “Hyper” i ordet “Hyperkonvergerat”.

Resultatet av punkt 1 och 2 blir att man kan man kan konfigurera kompletta datacenter med i stort sett enbart programvara och standardiserade servrar som byggblock.

Så här fungerar det

  • Programvaran ser till att servrar automatiskt slås ihop till kluster med allt vad det innebär gällande lastbalansering och tillgänglighet.
  • Anslut en server till och få automatiskt en ny nod i klustret.
  • De diskar som finns lokalt på varje server hanteras som ett enda lagringsutrymme och byggs sedan ut i takt med att fler diskar ansluts till respektive server.
  • Hela systemet (servrar och datalager) administreras från ett och samma ställe.

 

Vi sammanfattar fördelarna med hyperkonvergerade system här: Läs mer

Hyperkonvergerade system baserade på vmware hittar du här: vxrail

Hur anpassar jag mina IT-system till molnet?

Hur anpassar jag mina IT-system till molnet?

Molnet är byggt med hyperkonvergerad infrastruktur

Om virtualisering var en förutsättning för att vi skulle kunna flytta applikationer till molnet så är en hyperkonvergerad infrastruktur förutsättningen för själva molnet.

Skall man kunna skala upp molnbaserade system i takt med att efterfrågan kräver det så håller inte det gamla ”silo-tänket” längre där man separerar servrar, lagring och nätverk var för sig. Problemen kring managering, uppgraderingar, säkerhet och inte minst kostnadskontroll blir helt enkelt för stora. Lösningen på dessa problem stavas programvara:  Virtualisera servrar, lagring och nätverk och använd standardservrar med plats för lokal disk och så är du färdig!

Lämplig programvara som klarar detta har funnits att få från t.ex Nutanix länge, under de senaste åren har även VMware etablerat sig med sitt vSAN och Microsoft med Storage Spaces Direct.

Problemet har tidigare varit att du behövt köpa programvara och hårdvara separat och sedan sätta ihop systemet själv.  Inga större problem för de större leverantörerna såsom Microsoft och Amazon men många andra har tyckt att det blivit för komplicerat.

Även om molntjänster inte är lösningen på alla IT-problem är själva modellen rätt väg. Med ett hyperkonvergerat datacenter kan du få alla fördelar hos molnet, men till lägre kostnader och med större kontroll.

Nu finns färdiga system

Under 2016-2017 lanserade i princip samtliga leverantörer färdigkonfigurerade system och började dessutom erbjuda full support. Resultatet blev att tekniken nu är tillgänglig även för mindre och medelstora företag.  Man kan välja helt kompletta system som innehåller allt man behöver inklusive omfattande support. Som med alla kompletta system minskar flexibiliteten en aning och leverantörerna vill självklart ha betalt för “premium”. Har man egen kompetens och/eller värdesätter flexibilitet och maximal pris/prestanda väljer man i stället s.k. “ready nodes”. Dessa är förkonfigurerade servrar testade för den aktuella programvaran (tex. VMware eller Microsoft Storage Spaces Direct). Att sedan bygga system av dessa noder är inte speciellt svårt men förutsätter att man har kompetens inom VMware eller Windows 2016.

Vi går igenom för- och nackdelar med de vanligaste systemen, VMware vSAN, Microsoft Storage Spaces Direct och Nutanix i nästa artikel.

 

 

Genom att fylla i dina uppgifter nedan anmäler du dig till Pareras nyhetsbrev. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part och du har alltid möjligheten att avanmäla dig från nyhetsbrevet när du själv vill.