Microsoft Azure Stack HCI: Nytt namn och ny version av S2D

Sedan Storage Spaces introducerades i Windows Server 2012 så har Microsofts väg mot hyperkonvergerade lösningar varit något vi följt väldigt noga. Företag som VMware och Nutanix var tidigt ute men nu har Microsoft en lösning framme som på allvar kan konkurrera med dessa.
I den här artikeln reder vi ut begreppen och pekar på vad som är nytt och ser fram emot att skriva mer om våra tidigare erfarenheter av Storage Spaces Direct och nya med Azure Stack HCI.

I slutet av mars 2019 annonserade Microsoft Azure Stack HCI som i praktiken är ett nytt namn för Storage Spaces Direct (S2D) eller det bredare begreppet Windows Server Software Defined Program. Kanske är namnbytet mest marknadsföring men det signalerar ändå en hel del om hur Microsoft vill positionera sina produkter.

Jag resonerar så här:
Microsoft lanserar många nya och bra funktioner inom ramen för Windows Server och på grund av detta kanske det här med hyperkonvergerade lösningar hamnar lite i skymundan. Windows Server anses ju av många vara ett traditionellt operativsystem som i första hand används för att drifta de nödvändiga infrastrukturtjänsterna och traditionella klient-server applikationer. Inte lika många ser Windows Server som en plattform för hyperkonvergerad infrastruktur eller hybrida moln.

Hittills har Microsofts lösning på molnbaserade lösningar varit Azure Stack. Något som på papperet är kanon men i praktiken en stor och dyr apparat. Jag tror att Azure Stack tilltalar större företag med en tydligt uttalad “cloud first” eller “cloud only” strategi. Hoppet från traditionell Hyper-V till Azure Stack innebär också en stor förändring eftersom Azure Stack innebär konsumtion av tjänster enligt de principer vi känner igen från publika moln. Det är här Azure Stack HCI kommer in och fyller tomrummet mellan Hyper-V och Azure Stack.

Förutom att vara en mjukvarudefinierad lagringslösning för Windows Server så är Azure Stack HCI mer av en nyckelfärdig lösning för hyperkonvergerad infrastruktur med en ansenlig mängd funktioner för hybrida moln. Fokuset är på traditionella virtuella maskiner och inte applikationer och tjänster som generellt återfinns i publika moln byggda på Azure Stack.

Azure Stack HCI låter dig köra virtuella maskiner on-premise ovanpå en infrastruktur som består av Windows Server, Hyper-V, Storage Spaces Direct och hanteras i nya Windows Admin Center.

Du köper hårdvaran i form av godkända konfigurationer från certifierade tillverkare, t.ex. Dell, HPE, Supermicro m.fl. Förutom godkända konfigurationer skall detta också innebära support på hela lösningen (alltså hw + sw) från en och samma kontakt, tillverkaren i det här fallet.
Det här är en av de stora skillnaderna med Azure Stack och Azure Stack HCI, i fallet med HCI är konfigurationen av hårdvaran mer flexibel och du får ändra på den. Medans Azure Stack kommer i mindre dynamiska block. Du har också tillgång och kontroll över de underliggande komponenterna Windows Server, Hyper-V och S2D, vilket du inte har i Azure Stack.

Om vi lyfter blicken ovanför infrastrukturen och tittar på tjänsterna så skiljer sig Azure Stack och Azure Stack HCI väsentligt. Azure Stack HCI erbjuder inte samma möjligheter att driftsätta applikationer och tjänster on-premise på samma sätt som Azure Stack. I stället erbjuder Azure Stack HCI integrationer med Azure i form av:

• Azure Site Recovery for high availability and disaster recovery as a service (DRaaS).
• Azure Monitor, a centralized hub to track what’s happening across your applications, network, and infrastructure – with advanced analytics powered by AI.
• Cloud Witness, to use Azure as the lightweight tie breaker for cluster quorum.
• Azure Backup for offsite data protection and to protect against ransomware.
• Azure Update Management for update assessment and update deployments for Windows VMs running in Azure and on-premises.
• Azure Network Adapter to connect resources on-premises with your VMs in Azure via a point-to-site VPN.
• Azure Security Center for threat detection and monitoring for VMs running in Azure and on-premises (coming soon).
Nyheter inom Storage Spaces Direct för Windows Server 2019 är följande, vilket vi då också återspeglas i Azure Stack HCI:
• Deduplication and compression for ReFS volumes
• Native support for persistent memory
• Nested resiliency for two-node hyper-converged infrastructure at the edge
• Two-server clusters using a USB flash drive as a witness
• Performance history
• Scale up to 4 PB per cluster
• Mirror-accelerated parity is 2X faster
• Drive latency outlier detection
• Manually delimit the allocation of volumes to increase fault tolerance

De nyheter vi tycker är mest spännande är deduplicering och komprimering för ReFS samt två noders kluster. Båda dessa funktioner bidrar till lägre investeringskostnader. Att kunna bygga ett cluster med bara två noder passar mindre företag som har en stor andel traditionella applikationer och virtuella maskiner perfekt. Prisbilden blir riktigt intressant samtidigt som prestandan brukar räcka till med marginal.

Sammanfattningsvis tycker vi att det är kanon att Microsoft numera har en paketerad lösning för hyperkonvergerade infrastruktur. Dessutom kan vi lita på att hårdvarutillverkarna har gjort en del av arbetet och tar ansvar för att komponenterna skall lira ihop.
Men framförallt är detta en lösning där vi kan få riktigt grym prestanda och kapacitet till ett lågt pris i vårt lokala datacenter och sedan nyttja Azure för backup och katastrofsäkring.

Vad är hyperkonvergerad infrastruktur?

Bakgrund

För tio till femton år sedan så var en av de starkaste trenderna konsolidering. Servrar konsoliderades med hjälp av virtualisering vilket minskade behovet av rackutrymme, ström och kyla rejält. Men allra mest minskade arbetet med att administrera systemen.
Nästa steg för att fortsätta spara resurser och tid är att virtualisera hela miljön, dvs även storage och nätverk. Tekniken har använts länge av de stora molnleverantörerna såsom Microsoft och Amazon och nu är den tillgänglig för alla.

För oss på Parera är hyperkonvergerade system en självklarhet och ett naturligt hack på tidsaxeln som beskriver utvecklingen av våra IT-miljöer.

Två viktiga egenskaper hos en hyperkonvergerad infrastruktur

1.”Konvergerad” hårdvara

Själva ordet ”Hyperkonvergerat” betyder något i stil med ”väldigt sammanslaget” och med bara “konvergerat” menas att hårdvaran är koncentrerad till ett enda system, man har alltså inte fristående system för servrar, datalager och nätverk utan allt finns i samma rack.

2. Virtualiserad datalagring

På samma sätt som vi kan köra många virtuella servrar på en fysisk server vill vi kunna använda fysiska diskar i servrarna för att med programvara bygga virtuella lagringssystem. Virtualiserad datalagring innebär att slå samman separata diskar till något som ser ut och fungerar som en enda gemensam lagringsyta. Nu har vi även fått med “Hyper” i ordet “Hyperkonvergerat”.

Resultatet av punkt 1 och 2 blir att man kan man kan konfigurera kompletta datacenter med i stort sett enbart programvara och standardiserade servrar som byggblock.

Så här fungerar det

 • Programvaran ser till att servrar automatiskt slås ihop till kluster med allt vad det innebär gällande lastbalansering och tillgänglighet.
 • Anslut en server till och få automatiskt en ny nod i klustret.
 • De diskar som finns lokalt på varje server hanteras som ett enda lagringsutrymme och byggs sedan ut i takt med att fler diskar ansluts till respektive server.
 • Hela systemet (servrar och datalager) administreras från ett och samma ställe.

 

Vi sammanfattar fördelarna med hyperkonvergerade system här: Läs mer

Hyperkonvergerade system baserade på vmware hittar du här: vxrail

Fördelar med hyperkonvergerad infrastruktur

Bakgrund

I en hyperkonvergerad lösning används standardiserade servrar med lokalt ansluta diskar för att bygga centrala IT-miljöer. Med programvara i stället för specialtillverkad hårdvara så skapar man system som är lätt att expandera, har mycket bra tillgänglighet och enkla att administrera. Dessutom till ett lägre pris än traditionella system.

Tror ni oss inte så fråga Microsoft, Google eller Amazon, dom har använt sig av denna teknik länge. Det nya är att tekniken för hyperkonvergerade system nu är tillgänglig även för mindre och medelstora IT-system.

Fördelar från hela organisationens perspektiv:

 • Lägre driftskostnader – Enkelt att skräddarsy, snabbt sätta upp och hantera en miljö.
 • Betala för det du använder – Eftersom det är så lätt att expandera miljön så slipper man betala i förskott för planerad tillväxt.
 • Effektivare drift – Allt kontrolleras från ett interface och mallar finns för automatisering, detta ökar IT-personalens produktivitet.
 • Kraftigt förbättrad pris/prestanda –  utvecklingen av standardservrar och disk går mycket snabbare jämfört med traditionella lagringssystem. Speciellt SSDdisk påverkar prestanda kraftigt.

Fördelar från IT-avdelningens perspektiv:

 • Minskat behov av rackutrymme, ström och kylning till följd av att det blir färre hårdvarukomponenter.
 • Systemhanteringen förenklas eftersom hela miljön oftast hanteras från samma interface och av samma administratörer.
 • Förenklad automatisering tack vare att det är ett API att arbeta mot vilket frigör tid.
 • Snabbare provisionering av nya maskiner eftersom allt sköts från ett och samma interface.
 • De flesta hyperkonvergerade lösningarna har även dataskydd, backup och återställning integrerat i infrastrukturen.

Alla dessa saker sammantagna medför att organisationerna kan fortsätta att göra ”mer” utan att behöva högre budget eller mer resurser.

Prisbilden 2018

Om man tittar på dagens prisläge så är det ingen större skillnad mellan traditionell eller hyperkonvergerad infrastruktur. Den hyperkonvergerade var tidigare dyrare i inköp men hade en lägre kostnad för utbyggnad. Under andra halvan av 2018 har prisbilden ändrats och frågan är om inte hyperkonvergerat nu är billigare även som grundinvestering. Som alltid beror totalkostnaden på hur man räknar och vilka kostnader man väljer att ta med.

Generellt kan man säga att ju större systemen är desto mer prisvärda blir hyperkonvergerade lösningar. Det man tjänar på ett effektivt resursutnyttjande ökar i takt med systemets storlek.

Vill man sätta upp ett system för test så kan man i stort sett komma igång direkt utan några större investeringar givet att man har två servrar över och Windows Server 2016 så att man kan köra Storage Spaces Direct. Man ska ha tur om man får allt fungera perfekt från start men som testmiljö kan det vara ett alternativ.

Intresserad? Läs mer här!

Hur anpassar jag mina IT-system till molnet?

Hur anpassar jag mina IT-system till molnet?

Molnet är byggt med hyperkonvergerad infrastruktur

Om virtualisering var en förutsättning för att vi skulle kunna flytta applikationer till molnet så är en hyperkonvergerad infrastruktur förutsättningen för själva molnet.

Skall man kunna skala upp molnbaserade system i takt med att efterfrågan kräver det så håller inte det gamla ”silo-tänket” längre där man separerar servrar, lagring och nätverk var för sig. Problemen kring managering, uppgraderingar, säkerhet och inte minst kostnadskontroll blir helt enkelt för stora. Lösningen på dessa problem stavas programvara:  Virtualisera servrar, lagring och nätverk och använd standardservrar med plats för lokal disk och så är du färdig!

Lämplig programvara som klarar detta har funnits att få från t.ex Nutanix länge, under de senaste åren har även VMware etablerat sig med sitt vSAN och Microsoft med Storage Spaces Direct.

Problemet har tidigare varit att du behövt köpa programvara och hårdvara separat och sedan sätta ihop systemet själv.  Inga större problem för de större leverantörerna såsom Microsoft och Amazon men många andra har tyckt att det blivit för komplicerat.

Även om molntjänster inte är lösningen på alla IT-problem är själva modellen rätt väg. Med ett hyperkonvergerat datacenter kan du få alla fördelar hos molnet, men till lägre kostnader och med större kontroll.

Nu finns färdiga system

Under 2016-2017 lanserade i princip samtliga leverantörer färdigkonfigurerade system och började dessutom erbjuda full support. Resultatet blev att tekniken nu är tillgänglig även för mindre och medelstora företag.  Man kan välja helt kompletta system som innehåller allt man behöver inklusive omfattande support. Som med alla kompletta system minskar flexibiliteten en aning och leverantörerna vill självklart ha betalt för “premium”. Har man egen kompetens och/eller värdesätter flexibilitet och maximal pris/prestanda väljer man i stället s.k. “ready nodes”. Dessa är förkonfigurerade servrar testade för den aktuella programvaran (tex. VMware eller Microsoft Storage Spaces Direct). Att sedan bygga system av dessa noder är inte speciellt svårt men förutsätter att man har kompetens inom VMware eller Windows 2016.

Vi går igenom för- och nackdelar med de vanligaste systemen, VMware vSAN, Microsoft Storage Spaces Direct och Nutanix i nästa artikel.

 

 

Genom att fylla i dina uppgifter nedan anmäler du dig till Pareras nyhetsbrev. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part och du har alltid möjligheten att avanmäla dig från nyhetsbrevet när du själv vill.