Author Archives: Niklas Rosmark

About Niklas Rosmark

Seniorkonsult Storage & Backup

Fördelar med hyperkonvergerad infrastruktur

Bakgrund

I en hyperkonvergerad lösning används standardiserade servrar med lokalt ansluta diskar för att bygga centrala IT-miljöer. Med programvara i stället för specialtillverkad hårdvara så skapar man system som är lätt att expandera, har mycket bra tillgänglighet och enkla att administrera. Dessutom till ett lägre pris än traditionella system.

Tror ni oss inte så fråga Microsoft, Google eller Amazon, dom har använt sig av denna teknik länge. Det nya är att tekniken för hyperkonvergerade system nu är tillgänglig även för mindre och medelstora IT-system.

Fördelar från hela organisationens perspektiv:

 • Lägre driftskostnader – Enkelt att skräddarsy, snabbt sätta upp och hantera en miljö.
 • Betala för det du använder – Eftersom det är så lätt att expandera miljön så slipper man betala i förskott för planerad tillväxt.
 • Effektivare drift – Allt kontrolleras från ett interface och mallar finns för automatisering, detta ökar IT-personalens produktivitet.
 • Kraftigt förbättrad pris/prestanda –  utvecklingen av standardservrar och disk går mycket snabbare jämfört med traditionella lagringssystem. Speciellt SSDdisk påverkar prestanda kraftigt.

Fördelar från IT-avdelningens perspektiv:

 • Minskat behov av rackutrymme, ström och kylning till följd av att det blir färre hårdvarukomponenter.
 • Systemhanteringen förenklas eftersom hela miljön oftast hanteras från samma interface och av samma administratörer.
 • Förenklad automatisering tack vare att det är ett API att arbeta mot vilket frigör tid.
 • Snabbare provisionering av nya maskiner eftersom allt sköts från ett och samma interface.
 • De flesta hyperkonvergerade lösningarna har även dataskydd, backup och återställning integrerat i infrastrukturen.

Alla dessa saker sammantagna medför att organisationerna kan fortsätta att göra ”mer” utan att behöva högre budget eller mer resurser.

Prisbilden 2018

Om man tittar på dagens prisläge så är det ingen större skillnad mellan traditionell eller hyperkonvergerad infrastruktur. Den hyperkonvergerade var tidigare dyrare i inköp men hade en lägre kostnad för utbyggnad. Under andra halvan av 2018 har prisbilden ändrats och frågan är om inte hyperkonvergerat nu är billigare även som grundinvestering. Som alltid beror totalkostnaden på hur man räknar och vilka kostnader man väljer att ta med.

Generellt kan man säga att ju större systemen är desto mer prisvärda blir hyperkonvergerade lösningar. Det man tjänar på ett effektivt resursutnyttjande ökar i takt med systemets storlek.

Vill man sätta upp ett system för test så kan man i stort sett komma igång direkt utan några större investeringar givet att man har två servrar över och Windows Server 2016 så att man kan köra Storage Spaces Direct. Man ska ha tur om man får allt fungera perfekt från start men som testmiljö kan det vara ett alternativ.

Intresserad? Läs mer här!

Skillnaden mellan Konvergerad och Hyperkonvergerad infrastruktur

Att bygga en konvergerad infrastruktur i en organisation betyder mer än att bara byta ut några hårdvarudelar.

Traditionell IT-infrastruktur består av de man i branschen kallar för teknik-silon. Med ”silo” menar man fristående system inom servar, lagring och nätverk. Dessa inkluderar hårdvara, mjukvara och teknisk kompetens för att hantera dom. Denna uppdelning har dock luckrats upp under det senaste årtiondet då virtualisering knutit samman serversidan med nätverket.

Det nya är att många leverantörer nu erbjuder lösningar där all infrastruktur knutits samman, även datalagret.

Generellt sett finns det två principer för att bygga en konvergerad infrastruktur:

 • Det hårdvarucentrerade, byggblocksbaserade sättet som kallas konvergerad infrastruktur.
 • Det mjukvarudefinierade sättet som kallas hyperkonvergerad infrastruktur.

Konvergerad Infrastruktur:

En av de viktigaste skillnaderna mellan de två koncepten är att i en konvergerad lösning är varje byggblock en separat komponent som kan användas för sitt ursprungliga syfte. En server eller lagringslösningen kan ”brytas ur” och användas som just server eller lagringslösning.

I en konvergerad infrastruktur installeras ett fullt konfigurerat system som inkluderar server, nätverk, lagring och programvara för virtualisering i ett chassi eller rack som utgör en byggkloss. Sedan kan systemet expanderas genom att addera en eller flera byggklossar.

Ett av huvudargumenten för konvergerad infrastruktur är att systemet enkelt kan byggas ut med fler block när behovet av prestanda ökar.

Nackdelen är att även om utbyggnaden sker ”stegvis” är det ändå ett komplett block som skall anslutas vilket naturligtvis kostar en del pengar. Dessutom är man bunden till att använda sig av leverantörens block.

Hyperkonvergerad Infrastruktur:

I en hyperkonvergerad lösning är tekniken mjukvarudefinierad, dvs all funktionalitet körs i program på en server. Programvara som används är ofta VMware vSAN eller Microsoft Storage Spaces (vi kommer fördjupa oss i dessa två i kommande artiklar).

Till detta ansluts sedan diskar direkt i de fysiska servrarna. Styrenheten för lagringen, som normalt är en del av lagringshårdvaran, körs som en tjänst på varje nod i klustret för att öka skalbarheten och elasticiteten.

När marknaden växer så suddas gränserna mellan konvergerad och hyperkonvergerad infrastruktur ut och definitionerna kan ibland användas nästan synonymt. Det är därför viktigt att ta reda på vad leverantören menar med respektive begrepp.

 

 

 

Genom att fylla i dina uppgifter nedan anmäler du dig till Pareras nyhetsbrev. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part och du har alltid möjligheten att avanmäla dig från nyhetsbrevet när du själv vill.