Fördelar med hyperkonvergerad infrastruktur

Bakgrund

I en hyperkonvergerad lösning används standardiserade servrar med lokalt ansluta diskar för att bygga centrala IT-miljöer. Med programvara i stället för specialtillverkad hårdvara så skapar man system som är lätt att expandera, har mycket bra tillgänglighet och enkla att administrera. Dessutom till ett lägre pris än traditionella system.

Tror ni oss inte så fråga Microsoft, Google eller Amazon, dom har använt sig av denna teknik länge. Det nya är att tekniken för hyperkonvergerade system nu är tillgänglig även för mindre och medelstora IT-system.

Fördelar från hela organisationens perspektiv:

  • Lägre driftskostnader – Enkelt att skräddarsy, snabbt sätta upp och hantera en miljö.
  • Betala för det du använder – Eftersom det är så lätt att expandera miljön så slipper man betala i förskott för planerad tillväxt.
  • Effektivare drift – Allt kontrolleras från ett interface och mallar finns för automatisering, detta ökar IT-personalens produktivitet.
  • Kraftigt förbättrad pris/prestanda –  utvecklingen av standardservrar och disk går mycket snabbare jämfört med traditionella lagringssystem. Speciellt SSDdisk påverkar prestanda kraftigt.

Fördelar från IT-avdelningens perspektiv:

  • Minskat behov av rackutrymme, ström och kylning till följd av att det blir färre hårdvarukomponenter.
  • Systemhanteringen förenklas eftersom hela miljön oftast hanteras från samma interface och av samma administratörer.
  • Förenklad automatisering tack vare att det är ett API att arbeta mot vilket frigör tid.
  • Snabbare provisionering av nya maskiner eftersom allt sköts från ett och samma interface.
  • De flesta hyperkonvergerade lösningarna har även dataskydd, backup och återställning integrerat i infrastrukturen.

Alla dessa saker sammantagna medför att organisationerna kan fortsätta att göra ”mer” utan att behöva högre budget eller mer resurser.

Prisbilden 2018

Om man tittar på dagens prisläge så är det ingen större skillnad mellan traditionell eller hyperkonvergerad infrastruktur. Den hyperkonvergerade var tidigare dyrare i inköp men hade en lägre kostnad för utbyggnad. Under andra halvan av 2018 har prisbilden ändrats och frågan är om inte hyperkonvergerat nu är billigare även som grundinvestering. Som alltid beror totalkostnaden på hur man räknar och vilka kostnader man väljer att ta med.

Generellt kan man säga att ju större systemen är desto mer prisvärda blir hyperkonvergerade lösningar. Det man tjänar på ett effektivt resursutnyttjande ökar i takt med systemets storlek.

Vill man sätta upp ett system för test så kan man i stort sett komma igång direkt utan några större investeringar givet att man har två servrar över och Windows Server 2016 så att man kan köra Storage Spaces Direct. Man ska ha tur om man får allt fungera perfekt från start men som testmiljö kan det vara ett alternativ.

Intresserad? Läs mer här!

Genom att fylla i dina uppgifter nedan anmäler du dig till Pareras nyhetsbrev. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part och du har alltid möjligheten att avanmäla dig från nyhetsbrevet när du själv vill.