Bestycka din server med en singel CPU!

I dag finns det flera anledningar att välja en singel CPU när du väljer hårdvara för virtualisering av servrar.
Tidigare var ofta nödvändigt att installera dubbla CPU:er för att erhålla tillräckligt många CPU-kärnor och tillräcklig kapacitet i racket.

Utvecklingen har lett till att antalet kärnor per CPU har ökat och på senare år har Microsoft förändrat sin licensmodell. Tidigare räknades licenser för VMware eller Hyper-V (Windows Server)  enbart mot antalet CPU:er och inte kärnor (cores). I dag räknas licenserna mot antalet kärnor (cores) i servern. Samtidigt har hyperkonvergerade lösningar för virtualisering blivit regel snarare än undantag. I VMwares fall innebär detta att en extra licens för vSAN krävs vilken räknas mot antalet CPU:er.
Från ett licensperspektiv finns det alltså idag flera anledningar till att hålla antalet CPU:er och kärnor nere. Hur ser det då ut med tekniken, finns det några fördelar med fler än 1 CPU? Det korta svaret är nej.

Det är i dag generellt sett inga problem att tillgodose behovet av antal kärnor i en och samma server med 1 CPU. Framförallt inte om man vill snegla åt AMD, nu finns nya Dell PowerEdge modeller med senaste EPYC CPU https://storagereview.com/dell_releases_epyc_rome_poweredge_servers
Håller vi oss till Intel och deras rådande rekommendationer om antalet minnesmoduler per CPU så kan det i en server med 2 CPU:er vara svårt att följa dessa och hålla sig till så kallade binära minneskonfigurationer (128, 256, 512…).
Strömförsörjning och plats i racket är en viktig aspekt i många fall. Med 1 CPU och maximalt 16 minnesmoduler begränsas effektförbrukningen i servern. Har vi fullt utbyggda servrar med 2 CPU:er, 32 st. minnesmoduler och kanske till och med en GPU så kan du få svårt att nyttja all plats i ett rack. Strömförsörjningen räcker helt enkelt inte till.
I en server med 2 CPU ökar också komplexiteten för resurshantering och schemaläggning. Det finns situationer då rätt konfiguration av NUMA eller “CPU affinity” blir kritisk för prestandan. Vill du läsa mer om detta eller temat i stort kan du göra det här: https://www.nextplatform.com/2019/04/24/why-single-socket-servers-could-rule-the-future/

Hör av dig om du vill diskutera hur du ska dimensionera servrarna nästa gång!
/Frej

Genom att fylla i dina uppgifter nedan anmäler du dig till Pareras nyhetsbrev. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part och du har alltid möjligheten att avanmäla dig från nyhetsbrevet när du själv vill.